• اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی
   اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر علی رضایی
   مدیر کل
   آدرس: اراک- خیابان جهاد - ابتدای فاز دو -
   جنب پارک الغدیر- اداره کل پزشکی قانونی
   تلفن : 34032261- 086
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *