• مدیران ستادی و مراکز

   استان مرکزی - اراک
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر علی رضایی مدیر کل 086 34032261 34032571
   عادل عابدی دفتر مدیر کل 086 34032144 34032140
   دکتر علی اصغر رضوانی معاون پزشکی و آزمایشگاهی 086 34032261 ندارد
   محمد اسدی معاون اداری و مالی 086 34032495 34032495
   احمد فیروزی ذیحساب 086 34032261 ندارد
   مژگان طاهری مسئول امور اداری 086 34032144 ندارد
   زهرا رضایی مسئول امور مالی 086 34032144 ندارد
   کیمیا کاوسی مسئول آمار 086 34032144 ندارد
   حمید بهرام بیگی مسئول آموزش 086 34032144 ندارد
   حمید بهرام بیگی مسئول روابط عمومی 086 347711300 ندارد
   داود صابری مسئول کمیسیون 086 34032144 ندارد
   داریوش بدخشان مسئول آزمایشگاه 086 34032144 ندارد
   ابوذر بهزادی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات 086 33130048 ندارد
   ناصر فانی مسئول انفورماتیک 086 34032144 ندارد
   آدرس: ارک- خیابان جهاد - ابتدای فاز دو - جنب پارک الغدیر- اداره کل پزشکی قانونی کدپستی: 3818975671

   دکتر علی نظامی فر رئیس مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی 086 34771111 34771008
   آدرس: اراک - کمربندی شمالی - جنب آرامستان - مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کدپستی: 3818975671
   شهرستان ها
   شهرستان ساوه
   دکتر محمدتقی رضایی پور رئیس مرکز ساوه 086 42214966 42214966
   آدرس: ساوه-میدان مخابرات- خیابان پیروزی کدپستی: 3913746145
   شهرستان خمین
   دکتر منصور ناعمی رئیس مرکز خمین 086 46482205 46482213
   آدرس: انتهای بلوار شهید صدوقی- خیابان شهید ابراهیم محمدی کدپستی: 3881685585
   شهرستان دلیجان
   دکتر رحمان ابراهیمی رئیس مرکز دلیجان 086 44230650 44230650
   آدرس: دلیجان-شهرک قدس-خیابان مطهری-مجتمع اداری کدپستی: 3791134539
   شهرستان محلات
   دکتر ناصر محمدی زاده سرپرست مرکز محلات 086 43241060 43241060
   آدرس: محلات-خیابان 15 خرداد-محل دادگستری سابق کدپستی: 3781863169
   شهرستان زرندیه
   دکتر عبداله خدادادی رئیس مرکز زرندیه 086
   45229517
   45229517
   مامونیه، زمین شهری، جاده ساوه تهران، بلوار فرهنگیان، نبش خیابان کانون کدپستی: 3941757551
   شهرستان شازند
   دکتر داریوش شوشیان رئیس مرکز شازند 086 38225991 38225991
   آدرس: شازند-خیابان شهدا-خیابان منابع طبیعی-جنب آموزش و پرورش کدپستی: 3861918945
   شهرستان فرمهین


   086

   آدرس: مرکز فرمهین فعال نیست
   شهرستان خنداب
   دکتر عیسی خدادادی رئیس مرکز خنداب 086 35624814 35624814
   آدرس: خنداب - بلوار شهید بهشتی - میدان طبیعت - ساختمان اداره پست
   شهرستان تفرش
   دکتر علی اکبر فتوکیان رئیس مرکز تفرش 086 ندارد ندارد
   آدرس: تفرش - خیابان فیاض بخش - بیمارستان والفجر کدپستی: 3951635951
   شهرستان اراک
   دکتر علی رضایی مدیر کل 086 34032570 34032140
   آدرس: اراک - خیابان جهاد –فاز دو شهید بهشتی - روبروی شهرداری مرکزی اراک کدپستی: 3818975671