FA | EN | AR
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 32
جمع بازديدها تاكنون: 447709
 1645 بازدید

مرگ های ناشی از حوادث رانندگی استان مركزي  1389


مرگ های ناشی از گازگرفتگی استان مركزي  1389


مرگ های ناشی از غرق شدگی استان مركزي  1389


مرگ های ناشی از سوختگی استان مركزي 1389

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی:اراک، ابتدای فاز 2 شهید بهشتی کدپستی: 3818975671
تلفن: 4032422 ، دورنگار: 4032140،
پیام کوتاه: 20001372